Stimuleringsregeling

Vernieuwende HR-projecten (gesloten)

Header image
Met deze regeling moedigden we hogescholen aan om te experimenteren met creatieve en innovatieve ideeën, maatregelen en instrumenten gericht op de ontwikkeling van de organisatie én de medewerker.

Het doel van de regeling

Met de stimuleringsregeling stimuleerden we innovatieve HR-activiteiten en vernieuwingen op het brede terrein van organisatieontwikkeling en medewerkersprofessionalisering bevorderen. Het ging hierbij om activiteiten die nog niet opgepakt werden binnen hogescholen en die een groot leereffect konden hebben voor de hogeschool zelf en voor de sector als geheel.

Looptijd - gesloten!

De regeling liep van 1 september 2017 tot 1 september 2019. Projecten hebben een maximale looptijd van twee jaar, maar kunnen nooit langer duren dan tot uiterlijk 31 augustus 2021.

Voor wie?

Projectvoorstellen konden worden ingediend door alle geledingen: HR-afdeling, leidinggevenden, lectoren, medezeggenschapsraden, ondersteunende diensten en docententeams.

Budget

Het budget voor de regeling was 240.000 euro (aanvankelijk 160.000 euro, maar verhoogd tot 240.000 euro). Per hogeschool kon maximaal één aanvraag worden goedgekeurd. Het budget per aanvraag bedraagt minimaal 10.000 euro en maximaal 35.000 euro.

Meer informatie

Meer informatie, zoals de voorwaarden waarop de subsidie werd verstrekt, vind je in de stimuleringsregeling Vernieuwende HR-projecten

Formulieren

Verantwoordingsformulier stimuleringsregeling Vernieuwende HR-projecten

Meer weten?