Leren en ontwikkelen

Inventarisatie trajecten Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB)

Header image
In het Hoofdlijnenakkoord van de Vereniging Hogescholen is in 2013 afgesproken dat hogescholen een Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB) invoeren. De Vereniging Hogescholen heeft een protocol opgesteld dat voorziet in de wederzijdse erkenning van deze professionaliseringsarrangementen van hogescholen. In de bijlage van dat protocol is beschreven aan welke kenmerken een BDB-traject dient te voldoen. Inmiddels hebben de meeste hogescholen een BDB-traject ontwikkeld.

In samenwerking met medewerkers van hogescholen heeft Zestor een inventarisatie gemaakt van BDB-trajecten die door de hogescholen worden ontwikkeld en uitgevoerd. De inventarisatie is gebaseerd op informatie die door de hogescholen is aangeleverd. De inventarisatie, gestart in 2015, wordt jaarlijks geactualiseerd en bevat informatie over:

  • de aansluiting van de Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE), op het onderwijs- en personeelsbeleid van de hogeschool
  • de opzet van het leertraject
  • de toetsing en beoordeling van de BDB​
Totaaloverzicht

Naast de beschrijving van de trajecten per hogeschool is een totaaloverzicht (tabel) gemaakt met een vergelijking op een aantal basiskenmerken. Dit overzicht is bedoeld om een globale indruk te geven van de opzet van de BDB-trajecten.

Beschrijving BDB-traject per hogeschool

Onderstaand zijn de hogescholen weergegeven waarvan het BDB-traject (inclusief BKE) is beschreven. Klik op de hogeschool om naar de beschrijving te gaan (achter de naam staat wanneer het traject op deze site voor het laatst is bijgewerkt op basis van aangeleverde gegevens van hogescholen). Een nieuwe update vindt plaats tweede helft 2021.

Driestar Hogeschool, Katholieke Pabo Zwolle, Hogeschool de Kempel, Hogeschool iPabo en Marnix Academie hebben geen BDB-/BKE traject vanwege beleid met betrekking tot didactische bekwaamheid.

Overige relevante links

Avans maakte voor startende docenten een video om alvast te weten te komen wat ze kunnen verwachten van de BDB en waarom de BDB zo belangrijk is:

Meer weten over dit onderwerp?