Publicatie

Versterking VWNW- en re-integratiedienst-verlening hogescholen

Header image
Onderzoek naar het beter inrichten van de uitvoering van re-integratietrajecten bij hogescholen, naar het delen van kennis op het terrein van re-integratie en naar mogelijkheden voor samenwerking tussen hogescholen. Dit resultaten uit dit onderzoek naar ‘mobiliteitsvoorzieningen’ kun je lezen in deze rapportage.

Meer informatie