Publicatie

Arbeidsgerelateerde zorg

Voorstel voor een nieuw arrangement voor het hbo

Header image
Sociale partners, die betrokken zijn bij de cao-hbo, hebben een onderzoek uit laten voeren naar een mogelijk alternatieve invulling van het in de cao gealloceerde budget voor arbeidsgerelateerde zorg. Daartoe is een deskstudie verricht en in het verlengde daarvan een veldonderzoek onder medewerkers, werkgevers en medezeggenschapsraden van hogescholen. In deze rapportage presenteren we de resultaten daarvan.

Meer informatie