Publicatie

Jong voor oud, oud voor jong

Verkenning van loopbaanfaseregelingen voor het hbo

Ter voorbereiding op een nieuwe cao voor het hbo hebben cao-partijen Zestor gevraagd om een verkenning uit te voeren naar loopbaanfaseregelingen.

In dit rapport wordt een (eerste) beeld geschetst van:

  • Aanleiding en redenen van een regeling
  • Opzet en invulling van een regeling
  • Voor- en nadelen van een regeling
  • Voorbeelden uit andere sectoren
  • Eisen die aan een regeling worden gesteld in het licht van actuele context (Corona, meer studenten en een hoge werkdruk).