Duurzame inzetbaarheid ouderen

Over het vitaal en met plezier aan het werk blijven van 55-plussers

Header image
Zestor vraagt aandacht voor alle facetten van duurzame inzetbaarheid van oudere medewerkers in het hbo. Werknemers van 55 jaar en ouder moeten in het huidige pensioenstelsel langer doorwerken dan voorheen. Dit vraagt van werkgevers een andere blik en aanpassingen in het faciliteren van deze groep hbo-medewerkers. Zestor brengt met een aantal projecten en onderzoeken deze nieuwe situatie in kaart en biedt oplossingsrichtingen om deze groep werknemers vitaal en met plezier aan het werk te houden.

Ontwikkel- en loopbaanperspectief

In het kader van goed werkgeverschap én goed werknemerschap zijn op diverse aspecten van het werk in het hbo creatieve aanpassingen nodig om deze groep blijvend perspectief te bieden. Hierbij zijn een aantal elementen van belang. Zoals het optimaal benutten van expertise, competenties en talenten en het bieden van een ontwikkel- en loopbaanperspectief.

Onderstaand zijn de eerste verkenningen te vinden die inzicht bieden in de behoeften van oudere werknemers en hun kijk op hun (loop)baan en de organisatie. Hogescholen krijgen daarmee meer houvast voor het opstellen van beleid voor deze doelgroep. Zestor is bezig met het ontwikkelen van een palet aan activiteiten die tegemoetkomen aan de behoeften van zowel de oudere werknemer als (het HR-beleid van) hogescholen. 

Afgeronde activiteiten en publicaties

Meer weten over dit onderwerp?