Publicatie

Inzicht in duurzame inzetbaarheid van de oudere medewerker (55+)

Resultaten digitale focusgroepen hbo

Header image
Zestor heeft een onderzoek uitgevoerd onder werknemers van 55 jaar en ouder in het hbo naar hun behoeften op het terrein van Duurzame Inzetbaarheid. Het onderzoek brengt in kaart wat werknemers van 55 jaar en ouder nodig hebben om zoveel mogelijk gezond, vitaal, bekwaam en met plezier te kunnen doorwerken tot aan hun (vervroegd) pensioen.

Op basis van de uitkomsten kunnen hogescholen beleid en gerichte ondersteuning ontwikkelen voor medewerkers van 55 jaar en ouder. Voor de werknemer van 55 jaar en ouder kan het ideeën opleveren hoe ze langer met plezier kunnen blijven werken.

Deze publicatie bevat de resultaten van twee digitale focusgroepen, een voor onderwijsgevend en een voor onderwijsondersteunend personeel.

Download de publicatie