Publicatie

Loopbaan oudere medewerkers

Analyse op basis van het Werkonderzoek 2022

Header image
In dit rapport brengen we de positie van oudere medewerkers in het hbo in kaart. Hoe kijken zij aan tegen hun werk en hoe staat het met hun inzetbaarheid? Willen oudere medewerkers doorwerken tot aan hun 67ste of stoppen ze liever wat eerder met werken? En, niet onbelangrijk, zijn 55-plussers ook fysiek en mentaal in staat om langer door te werken? We maken daarvoor gebruik van gegevens uit het Werkonderzoek 2022 van het ministerie van BZK.

Het rapport biedt een goed inzicht in:

  • de relatie tussen werkbeleving, werkdruk, regeldruk en uitputting
  • de inzetbaarheid van ouderen in relatie tot het personeelsbeleid op hogescholen
  • factoren van invloed op het langer willen en kunnen doorwerken.

Download de publicatie