Publicatie

Flexibele arbeid in het hbo

Eindrapportage meting 2017-2019

Header image
Deze rapportage geeft aan hoe de flexibele arbeid zich tussen 2017 en 2019 heeft ontwikkeld in het hbo.

Meer informatie

Zestor heeft op verzoek van cao-partijen de omvang van de flexibele arbeid in het hbo opnieuw in kaart gebracht. In de rapportage worden de zogenaamde D-3 en D-4 contracten apart in beeld gebracht. Dit betreft de tijdelijke contracten met uitzicht op een vast contract (artikel D3 van de cao) en de overige tijdelijke contracten (artikel D4 van de cao). Ten slotte wordt de omvang van de externe inhuur door hogescholen in beeld gebracht. 

Download de publicatie