Publicatie

Flexibele arbeid in het hbo - meting 2021

Header image
Deze rapportage geeft aan hoe de flexibele arbeid zich tussen 2017 en 2021 heeft ontwikkeld in het hbo.

Meer informatie

Zestor heeft op verzoek van cao-partijen de omvang van de flexibele arbeid in het hbo opnieuw in kaart gebracht. Dit rapport doet verslag van de meting voor 2021. Naast D-3 en D-4 contracten zijn de contractvormen D-5 en D-6 (dit jaar voor het eerst) meegenomen in de enquête. Ten slotte wordt de omvang van de externe inhuur door hogescholen in beeld gebracht. 

Download de publicatie