Publicatie

Flexwerk in het hbo

Kwantitatieve en kwalitatieve verkenning naar het gebruik en de voor- en nadelen van de verschillende contractvormen in de praktijk van het hbo (versie juni 2013).

Meer informatie

Download de publicatie