Publicatie

Arbeidsmarktmonitor 2020

Voor personeel in het hbo

Header image
De ‘Arbeidsmarktmonitor 2020’ schetst de stand van zaken en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor hbo-personeel. De monitor voorziet cao-partijen van actuele informatie en kan hogescholen ondersteunen bij het inrichten van het HR-beleid, de zorg voor de medewerkers en arbeidsmarktvraagstukken.

Meer informatie

Hoofdpunten

Op hoofdpunten geeft deze monitor een stabiel beeld voor het hbo. De sector is de afgelopen jaren gegroeid. Voor de toekomst wordt echter wel een krimp verwacht. Het aandeel personeel op een tijdelijk contract is de afgelopen jaren gedaald. De potentiële mobiliteit is relatief laag; slechts een klein deel van het personeel zoekt een andere baan binnen of buiten de sector. Medewerkers zijn tevreden met hun werk en er is veel uitwisseling met het bedrijfsleven. Er wordt goed ingezet op professionalisering van de medewerkers en de mogelijkheden daarvoor worden door de medewerkers gewaardeerd. Onze  medewerkers zijn trots op de organisatie waarvoor zij werken en bevelen deze bijzonder aan. De hoge werkdruk, voor met name docenten, blijft echter een uitdaging.

Praktijkverhalen en thema-interviews

Naast de inhoudelijke hoofdstukken, bevat de monitor tien zeer lezenswaardige praktijkverhalen en thema-interviews vanuit de praktijk van hogescholen.

Download de publicatie