Gezond, veilig en vitaal werken

Kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid

Header image
Op diverse onderwerpen faciliteren we Kennisnetwerken om de uitwisseling van kennis, instrumenten en ervaringen tussen hogescholen mogelijk te maken. We bespreken daarin actuele zaken en nodigen interessante sprekers uit.