Thema

Duurzame inzetbaarheid

Over vitaal, gemotiveerd en productief werken, nu en in de toekomst

Header image
Duurzame inzetbaarheid gaat over de mate waarin je je werk nu én in de toekomst wilt en kunt blijven uitvoeren. Medewerkers moeten steeds langer doorwerken, de gemiddelde leeftijd op de werkvloer stijgt en tegelijkertijd veranderen de werkomstandigheden. Medewerkers zijn verantwoordelijk voor hun eigen duurzame inzetbaarheid. Hogescholen zijn ervoor verantwoordelijk om hen de ruimte te geven en te faciliteren.

 

Jong voor oud, oud voor jong

Ter voorbereiding op een nieuwe cao voor het hbo hebben cao-partijen Zestor gevraagd om een verkenning uit te voeren naar loopbaanfaseregelingen, waarin de knelpunten bij duurzame inzetbaarheid van oudere en jongere medewerkers met elkaar worden verbonden.

Sectoranalyse op duurzame inzetbaarheid


Op verzoek van sociale partners heeft Zestor in samenwerking met het CAOP een sectoranalyse uitgevoerd in het kader van de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU).  De analyse geeft inzicht in de problematiek op het gebied van duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden in de sector hbo. De uitkomsten van de analyse geven handvatten voor gericht beleid en vormen een kennisbasis voor (keuzes voor) activiteiten rondom duurzame inzetbaarheid en langer doorwerken.

Meer weten over deze onderwerpen?