Publicatie

Leergemeenschappen van hogescholen met het werkveld

Header image
De verwachting is dat samenwerking in multi-organisationele leergemeenschappen van grote invloed zal zijn op de organisatie van hogescholen, op de manier van werken en op diverse HR-thema’s. Dit rapport bevat een eerste praktijkverkenning.

Hogescholen zijn bezig met het vormgeven van een lerende organisatie. Vermindering van regeldruk, resultaatverantwoordelijke teams, professionele cultuur, professionele ruimte en eigenaarschap zijn belangrijke uitgangspunten voor onderwijsteams. Teams die daarnaast steeds vaker de samenwerking opzoeken binnen de ‘driehoek’ onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk. Het inrichten van multidisciplinaire professionele leergemeenschappen binnen de geschetste driehoek gaat een flinke stap verder dan de ontwikkeling van onderwijsteams.

Zestor heeft samen met een leernetwerk van projectleiders/onderzoekers van vier hogescholen, onderzoekers van IVA Onderwijs en het kenniscentrum Kwaliteit van Leren van de HAN een eerste verkenning uitgevoerd naar deze leergemeenschappen. In totaal zijn acht casussen ‘opgehaald’ waaruit we voorbeelden kunnen putten, die behulpzaam kunnen zijn bij de vormgeving van de samenwerking tussen hogescholen en het werkveld. Deze voorbeelden zijn (zoals een leergemeenschap betaamt) volop in ontwikkeling en ontdekking. Op dit moment kunnen nog geen casusbeschrijvingen worden gepresenteerd, waarin alle facetten van het werken in een multi-organisationele leergemeenschap in samenhang aan bod komen.

De resultaten van deze praktijkverkenning vind je terug in de publicatie ‘Leergemeenschappen van hogescholen met het werkveld’. Deze geeft goed weer wat de zoektocht is om die samenwerking optimaal vorm te geven en wat de consequenties daarvan kunnen zijn voor de organisatie van de hogeschool.

Download de publicatie