Pilot

Pilot Bijdragen aan de banenafspraak met sociale inkoop

Realisatie van duurzame arbeidsplaatsen

Header image
Ben je binnen jouw hogeschool bezig met de banenafspraak en de realisatie van duurzame arbeidsplaatsen voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt? En ben je op zoek naar manieren om meer werk voor deze doelgroep te creëren? Dan kan jouw hogeschool nog veel winst behalen door afspraken te maken in het kader van Social Return on Investment (SROI). In deze pilot ondersteunen en faciliteren we hogescholen in het beter benutten van de kansen die SROI te bieden heeft.

Zestor heeft in 2020 op verzoek van de cao-tafel de stand van zaken rondom de banenafspraak binnen het hbo gemonitord. Hieruit bleek dat er nog veel winst valt te behalen met sociale inkoop. Met de pilot ‘Bijdragen aan de banenafspraak met sociale inkoop’ stimuleert Zestor deze manier van banen realiseren. Het doel van de pilot is helder: meer duurzame arbeidsplaatsen creëren voor medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Over sociale inkoop

Een kansrijke manier om meer winst te behalen in het kader van de banenafspraak is Social Return On Investment (SROI). Sociaal inkopen betekent dat een organisatie bij de inkoop van producten en diensten sociale aspecten meeweegt. Social return betekent dat een opdracht leidt tot (meer) werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Wanneer HR-professionals en inkopers hun expertise bundelen, kunnen er vanuit die samenwerking meer banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gerealiseerd worden. Hogescholen kunnen hun opdrachtnemers/leveranciers stimuleren om de talenten van deze mensen te benutten. Daarmee maak  je het aannemen van medewerkers met een beperking tot een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Animatie: De Normaalste Zaak

Wat houdt de pilot in?

Hogescholen worden gefaciliteerd bij het maken van goede afspraken voor de doelgroep van de banenafspraak in het kader van SROI, door een brug te slaan tussen inkoop en HR. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om afspraken voor de catering, schoonmaak en groenvoorziening.

Bij het aan de slag gaan met sociale inkoop kan de hogeschool in de pilot maximaal 40 uur ondersteuning krijgen van De Normaalste Zaak. De Normaalste Zaak (DNZ) heeft rondom dit thema veel praktijkervaring opgedaan en ontwikkelde de handreiking Partnerships voor meer banen.

De ondersteuning kan bestaan uit verschillende typen activiteiten (eenmalig tot frequent en van licht tot zwaar), afhankelijk waar de hogeschool in het proces staat. Hoewel het altijd om maatwerk gaat, kun je denken aan de volgende activiteiten:

 • Een presentatie over samenwerking en inkoopkracht
  Deze presentatie biedt de hogeschool een eerste kennismaking met het thema sociaal inkopen. Het is vaak een startpunt voor een verkenning en het creëren van draagvlak binnen de organisatie.
 • Een workshop
  Tijdens een tweedaagse workshop gaan HR-professionals en inkopers aan de slag - eventueel samen met contractmanagers - met de samenwerking en afstemming tussen hun afdelingen. Waar liggen de mogelijkheden en wat is er nodig om deze daadwerkelijk te benutten?
 • Een proeftuin met een leverancier
  In een proeftuin verken je als hogeschool samen met een opdrachtnemer hoe jullie gezamenlijk meer banen kunnen realiseren. Er wordt onderzocht welke ruimte huidige contracten bieden, maar als hogeschool kun je ook overwegen om nieuwe aanbestedingen aan te grijpen om je inkoopkracht in te zetten. De ervaring die je in een proeftuin opdoet, kun je borgen en structureel toepassen bij andere opdrachtnemers.

  Voorbeeld van een succesvolle proeftuin: Van proeftuin tot implementatie; meer banen dankzij samenwerking tussen UU en leveranciers

 

Deelname aan de pilot

Voor deelname aan deze pilot vragen we om commitment en betrokkenheid van zowel de afdeling Inkoop als HRM. HR-adviseurs van de centrale of decentrale P&O dienst of de afdeling Inkoop kunnen een verzoek tot deelname indienen bij Zestor.

Vervolgens wordt in een gesprek tussen de hogeschool en De Normaalste Zaak de vraag van de hogeschool verder uitgediept om gezamenlijk tot een plan van aanpak te komen. Dit plan (inclusief de kostenbegroting) wordt vervolgens door DNZ opgesteld en door de hogeschool, samen met het aanvraagformulier, ingediend bij Zestor voor goedkeuring.

De hogeschool legt uiterlijk twee weken na afronding van de activiteit verantwoording af over de inzet van het toegekend budget. Hiertoe wordt het evaluatieformulier onderaan deze pagina ingevuld.

Beschikbare uren

Voor de pilot bedraagt het totaal aantal beschikbare uren 400 uur. Het maximaal beschikbare aantal uren per hogeschool is 40 uur. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen, totdat het totaal aantal beschikbare uren voor deze pilot is bereikt.

Looptijd pilot

De pilot start op 1 april 2021 en loopt t/m 31 december 2023.

Aanmelden

Wil jouw hogeschool meer profiteren van de kansen die SROI te bieden heeft op het gebied van banencreatie in het kader van de banenafspraak? Meld je dan nu aan voor deze pilot. Dit kan door een mail te sturen aan Judith van der Mey. Ook voor vragen kun je bij haar terecht.

----------

Formulieren

Meer weten?