Praktijkvoorbeeld

Team Ontwikkeling: alle disciplines op één plek bij elkaar

Avans Hogeschool

Header image
Avans Hogeschool omarmt duurzaamheid; de hogeschool wil op alle vlakken bijdragen aan een duurzame wereld. Dat betekent ook: medewerkers stimuleren om duurzaam met zichzelf én hun eigen ontwikkeling om te gaan. Annemieke Bok, adjunct-directeur Dienst P&O: ‘Je kunt dat duurzame inzetbaarheid noemen, maar voor je het weet wordt dit grote begrip overal opgeplakt. Dan betekent het vaak niks meer, of omvat het juist alles.’ Ze wilde zaken graag concretiseren en met elkaar verbinden. Dat resulteerde in het Team Ontwikkeling – vindbaar voor iedereen die vitaal en ontwikkelingsgericht wil werken.

Annemieke Bok: ‘Ik werk op het moment van spreken nog niet zo lang bij Avans – ruim vijf maanden. Dan kom je binnen met een frisse blik en valt je een aantal dingen op. Zo zijn er binnen Avans allerlei mooie manieren waarop medewerkers gestimuleerd worden om vitaal en ontwikkelingsgericht te werken. Alleen waren deze initiatieven in mijn ogen te veel los van elkaar vormgegeven. Medewerkers duurzaam inzetbaar houden vraagt om meerdere disciplines. Als we die bij elkaar brengen op één centraal punt, zijn we voor medewerkers nog beter zichtbaar en vindbaar. Per 1 september 2017 is er daarom een geïntegreerd Team Ontwikkeling.’   

Geen P&O-speeltje

‘Je zou het een Ontwikkelcentrum of Mobiliteitscentrum kunnen noemen. Maar dat klinkt meteen zo afstandelijk. Het Team Ontwikkeling bestaat uit elf professionals vanuit verschillende disciplines: loopbaanadviseurs, specialisten op het gebied van teamontwikkeling en organisatieontwikkeling, onze Corporate Academy. Met elkaar willen we binnen Avans ontwikkeling stimuleren op drie niveaus: 1) organisatiebreed, 2) teams en 3) individuele medewerkers. Deze drieslag vormt ons uitgangspunt. Alleen zo kunnen we écht iets bijdragen aan Avans. We willen toegevoegde waarde hebben voor de hele hogeschool. Duurzame inzetbaarheid is geen P&O-speeltje.’

Concreet plan

Het Team Ontwikkeling heeft een concreet plan voor de komende tijd, bestaande uit drie stappen:

 • Stap 1. Awareness creëren
  ‘We zorgen voor awareness op het thema vitaal en ontwikkelingsgericht werken – noem het duurzame inzetbaarheid – op alle drie de niveaus. Dus: hoe organiseren we ons zo, dat we een strategisch doel als de professional in de lead ook echt kunnen bereiken (= organisatie)? Zetten we binnen ons team de verschillende talenten effectief in? In welke fase van teamontwikkeling zitten we en stimuleren we elkaar om als team een stap verder te komen (= teams)? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat elke medewerker het beste uit zichzelf haalt (= individu)?’ 
   
 • Stap 2. Instrumentarium (door)ontwikkelen
  ‘Welk instrumentarium is vervolgens nodig om de organisatie, teams en individuele medewerkers hierbij te helpen? Hier zitten we nog middenin. De mensen die bij elkaar zijn gebracht in het Team Ontwikkeling leverden overigens al heel goede diensten! Nu gaat het erom die bestaande diensten, tools en instrumenten meer met elkaar in verbinding te brengen. Het delen van best practices valt hier wat mij betreft ook onder.’ 
   
 • Stap 3. Begeleiding bieden
  ‘Is er voldoende awareness en hebben we een mooie en samenhangende toolkit? Dan willen we leidinggevenden en medewerkers ook graag begeleiden als ze ermee aan de slag te gaan. Dat kunnen we zelf vormgeven, maar ook extern inkopen.’ 

‘Op dit moment staan we nog aan het begin. Wat ik zelf een mooie aftrap vind, is dat we als Team Ontwikkeling starten met het in kaart brengen van onze eigen talenten. Zodat we die straks gericht kunnen inzetten. Een vorm van double-loop learning: je gaat zelf een teamproces door en kunt daar straks ook andere teams in begeleiden.’

POP-cafés

Een goedlopend initiatief binnen Avans zijn de POP-cafés. Informele sessies van een dagdeel, waarin medewerkers in gesprek kunnen gaan over hun eigen duurzaamheid, talenten en energiegevers met professionals vanuit HR Ontwikkeling en ambassadeurs uit de Avans-organisatie. ‘Vragen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: welke waarden zijn voor jou belangrijk in je dagelijks werk en leven? Welke kwaliteiten zou je méér willen inzetten? Welke ervaringen wil je de komende jaren opdoen? Hoe kun je je leiderschap inzetten? Workshops met het hele team zijn ook mogelijk. De POP-cafés vinden jaarlijks tien keer plaats vanuit open inschrijving of op verzoek van een academie of dienst. Deelnemers ervaren de sessies als snel, leuk, verhelderend en inspirerend. Dat is nou precies wat je wilt bereiken. Duurzaam inzetbaar blijven wordt zo concreet en leuk.’

Kijk hier voor een filmpje over de POP-cafés.

Tips voor andere hogescholen

 • DI is geen doel op zich. Een begrip als duurzame inzetbaarheid wordt al snel een doel op zich. Maar er is altijd een ‘waartoe’. Die vraag is essentieel om met elkaar scherp te krijgen: waartoe doen we de dingen die we doen? Wat zijn de échte vraagstukken van een bepaalde afdeling? Hoe kunnen we daar gericht aan bijdragen?
   
 • Vermijd terminologie. Terminologie creëert vaak afstand. Neem een term als DI-uren. Voor je het weet worden dat ‘uren die je ook nog ergens moet opmaken’. Terwijl het juist gaat om vragen als: wat wil je bereiken? Waarin wil je je ontwikkelen? Waar krijg jij energie van? Toevallig heeft dat het label DI-uren gekregen.
   
 • Denk integraal. Een thema als vitaliteit hangt nauw samen met een thema als duurzame inzetbaarheid. Hoe kunnen we zaken meer in samenhang oppakken? Er is een bepaalde logica; dat vraagt om een integrale benadering. 

Meer informatie