Publicatie

Wijzer in de professionele ruimte

Header image
Deze wijzer is bedoeld om hogescholen inzicht te geven in strategieën om de professionele ruimte van docenten en docententeams te optimaliseren. Gebaseerd op het rapport 'Werken aan professionele ruimte'.

In deze publicatie geven we een kijkje in de keuken van zes hogescholen die ieder op een eigen manier met professionele ruimte aan de slag zijn gegaan. Dit levert inzichten op in de creatieve spanningen van het proces en in de strategieën die betrokkenen tijdens dat proces hanteren. 

Bij deze Wijzer hoort het onderzoeksverslag ‘Werken aan professionele ruimte’, waarin het achterliggende onderzoek naar de strategieën om professionele ruimte van docenten en docententeams te optimaliseren uitgebreider staat beschreven.

Hogescholen kunnen de inzichten uit deze publicatie(s) benutten om het eigen proces verder vorm te geven, waarbij docenten zowel de ruimte hebben en nemen om gelegitimeerde keuzes te maken bij de vormgeving en de uitvoering van het onderwijs, als in de gelegenheid worden gesteld om dit te doen.

 

Download de publicatie