Stimuleringsregeling

Zicht op werkbeleving met InternetSpiegel

Header image
Hogescholen kunnen nu mét subsidie hun medewerkersonderzoek uitvoeren. Zestor wil hogescholen stimuleren om het onderzoeksinstrument InternetSpiegel in te zetten en deze in volle potentie te benutten en biedt hogescholen een tegemoetkoming in de kosten. De stimuleringsregeling is gericht op de inzet van InternetSpiegel in het algemeen en de inzet van een sectorale in- en uitstroommonitor in het bijzonder.

In de cao-hbo is afgesproken dat hogescholen elke twee jaar een medewerkersonderzoek uitvoeren. Voor het hbo is hiervoor aangesloten bij de aanbesteding van het medewerkersonderzoek InternetSpiegel. Dit betekent dat hogescholen in of over kunnen stappen naar InternetSpiegel, zonder aanbesteding. En nu dus mét subsidie. 

Over InternetSpiegel

InternetSpiegel is een onderdeel van het programma Venster voor medewerkers. Dit programma is een initiatief vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het programma is ondergebracht bij Stichting ICTU en via een Europese aanbesteding belegd bij marktpartij Effectory. De voornaamste taak van het programma is het bevorderen van goed werkgeverschap én het bijdragen aan het werkgeluk van medewerkers. Hiervoor worden verschillende methoden ingezet, waarvan InternetSpiegel er één is. InternetSpiegel is een gedegen medewerkersonderzoek, waarbij gewerkt wordt met gevalideerde, wetenschappelijk en praktisch bewezen vragenlijsten, inclusief benchmarks.

Hbo-specifieke modules

Zestor heeft samen met hogescholen een aantal hbo-specifieke vragenlijsten ontwikkeld. De onderzoeksopzet is flexibel en maakt gebruik van een uitgebreide vragenlijstbibliotheek. De vragenlijsten zijn gevalideerd en kunnen over het algemeen direct door de hogescholen worden ingezet.

Mogelijkheden (niet uitputtend)
 • De mogelijkheid om één keer per jaar een organisatiebreed medewerkersonderzoek uit te zetten. Alle medewerkers worden op één moment bevraagd en vullen een uniforme vragenlijst in. Bevindingen worden in een digitaal dashboard teruggekoppeld, waarbij (anoniem) op team- of afdelingsniveau gerapporteerd kan worden. Daarnaast is het mogelijk om de bevindingen te vergelijken met de benchmark hbo.

 • Een onderzoek naar een effectieve instroom van nieuw talent is dé route naar productieve en bevlogen medewerkers! Met de instroommonitor breng je verschillende stadia van onboarding in beeld. Je krijgt niet  alleen zicht op hoe medewerkers hun eerste periode ervaren, maar ook hoe je als organisatie de inductiefase nog verder kunt versterken. Zijn medewerkers tevreden over het inwerkbeleid? Voelen ze zich onderdeel van het team en je organisatie? Is hun rol duidelijk en weten ze de juiste wegen te bewandelen?

 • Ontdek wat vertrekredenen zijn, waar vertrekkers heen gaan en wat ze wel goed vonden gaan. En benut deze inzichten! Zo voorkom je onnodig vertrek van medewerkers en behoud je talent voor je hogeschool.

 • De feedback van je eigen medewerkers is onmisbaar als je vooruit wil met je hogeschool. Staat je hogeschool of je team voor een uitdaging of speelt er iets belangrijks? Verzamel snel en gericht feedback over een onderwerp naar keuze, of alleen van groepen of teams waarvoor dit relevant is.

De voordelen op een rijtje

 • Mogelijkheid tot benchmarken
  Hoe verhoudt je hogeschool zich tot het gemiddelde van het hbo? Vergelijk de resultaten niet alleen met je eigen organisatie en eerdere metingen, maar ook met de resultaten uit het hbo en met het openbaar bestuur.
 • Flexibel en op maat
  InternetSpiegel biedt veel meer dan een periodiek medewerkersonderzoek. Het biedt een scala aan mogelijkheden, die zowel flexibel als op maat in te zetten zijn. Onderzoek bijvoorbeeld wat je medewerkers nodig hebben om met plezier te werken of wat hun vertrekredenen zijn. Staan jullie voor een uitdaging of speelt er iets belangrijks? Dan is het mogelijk om snel en gericht feedback te verzamelen over een onderwerp naar keuze, of alleen van teams/groepen waarvoor dit relevant is.
 • Geen aanbesteding nodig
  Vanuit de Vereniging Hogescholen is aangesloten bij de aanbesteding van InternetSpiegel. Dit betekent dat hogescholen in of over kunnen stappen, zonder aanbesteding.
 • Goede begeleiding
  De hogeschool krijgt begeleiding door een team gespecialiseerd in overheidsorganisaties. Effectory biedt een dashboardfunctie, een digitale omgeving waarin je op ieder moment de resultaten kunt inzien en kun vergelijken met eerdere resultaten of met de benchmark. En je krijgt praktische ondersteuning bij een overstap.
Subsidiebedrag

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de grootte van de hogeschool en van de onderzoeken die de hogeschool afneemt. Daarnaast wordt vanuit Zestor gewerkt aan een sectorale in- en uitstroommonitor voor het hbo. De subsidie voor de uitvoering van een in- en uitstroommonitor is daarom substantieel hoger.

Grootte hogeschool*
Totale subsidie bij afname  organisatiebreed medewerkersonderzoek, exclusief in- en uitstroommonitor
Totale subsidie bij afname organisatiebreed medewerkersonderzoek, inclusief in- en uitstroommonitor

25.000 studenten

8.900 euro

17.800 euro

15.000 -25.000 studenten

6.675 euro

13.350 euro

5.000 – 14.999 studenten

4.450 euro

8.900 euro

5.000 studenten

2.225 euro

4.450 euro

*De verdeelsleutel is gebaseerd op bekostigde studentaantallen, omdat de financiering van Zestor ook hierop is gebaseerd.

 

Voorwaarden

 • Alleen hogescholen die zijn aangesloten bij de Vereniging Hogescholen kunnen gebruik maken van deze regeling.
 • Een hogeschool mag twee keer gebruikmaken van deze regeling.
 • Neem je als hogeschool alleen het periodieke medewerkersonderzoek af? Dan ontvang je de subsidie bij een nieuwe meting én een overeenkomst voor minimaal één jaar.
 • De subsidie is ook beschikbaar voor hogescholen die al met InternetSpiegel werken. Vraag in dat geval de subsidie aan op het moment van contractverlenging of een nieuw contractjaar.
 • Hogescholen die deelnemen, nemen automatisch ook deel aan de benchmarkrapportage. Daarbij worden geen gegevens op hogeschoolniveau naar buiten gebracht.

Looptijd regeling

Aanvragen kunnen doorlopend vanaf 16 mei 2023 ingediend worden. De regeling eindigt op 31 december 2026.

Hoe werkt het?

 • Stap 1: Sluit overeenkomst af
  Sluit een overeenkomst met Effectory voor de inzet van InternetSpiegel voor minimaal één jaar. Hiervoor kun je contact opnemen met Effectory via internetspiegel@effectory.com of 020-3050102
 • Stap 2: Meld je aan voor deze regeling
  Een aanvraagformulier vind je hier.
  Let op: bij aanmelding dien je de overeenkomst en een kostenfactuur mee te sturen.
 • Stap 3: Check & Cheque
  Zestor controleert of de aanvraag compleet is en of aan de voorwaarden is voldaan. Na goedkeuring ontvangt de hogeschool een subsidiebeschikking.

Meer weten?