Publicatie

Werkbeleving bij hogescholen

Benchmark 2022-2023

In deze rapportage presenteren we de uitkomsten van de medewerkersonderzoeken die door elf hogescholen zijn uitgevoerd met InternetSpiegel in de periode februari 2022 tot en met mei 2023.

Meer informatie

Download de publicatie