Thema

Werkbeleving

Inzicht in tevredenheid van medewerkers en mogelijkheden tot verbetering

Header image
Een periodiek onderzoek naar de werkbeleving van je medewerkers geeft je als hogeschool de mogelijkheid om te kijken waar verbeteringen van het personeelsbeleid nodig en mogelijk zijn. Zestor biedt hogescholen de mogelijkheid gebruik te maken van het medewerkertevredenheidsonderzoek via Internetspiegel.

In de cao-hbo is afgesproken dat hogescholen elke twee jaar een medewerkertevredenheidsonderzoek uitvoeren. Vanaf 2020 kunnen hogescholen via Zestor hun medewerkersonderzoek uitvoeren in de vorm van de inzet van het al bestaande onderzoeksinstrument Internetspiegel. De sector krijgt hiermee de kans om een kwalitatief goed en voordelig medewerkersonderzoek uit te voeren, afgestemd op de sector én met de mogelijkheid tot benchmarking.

Over InternetSpiegel

Het programma InternetSpiegel is een initiatief vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en is ondergebracht bij Stichting ICTU. De voornaamste taak van InternetSpiegel is het bevorderen van goed werkgeverschap en bijdragen aan het werkgeluk van medewerkers voor een optimaal presterende overheid. InternetSpiegel is ontwikkeld om het uitvoeren van medewerkersonderzoeken makkelijker en effectiever te maken binnen de sector Openbaar Bestuur & Veiligheid. Effectory voert sinds 2013 in opdracht van ICTU de medewerkersonderzoeken met InternetSpiegel uit binnen overheidsorganisaties en -sectoren.

Hbo-specifieke modules

Zestor heeft samen met hogescholen een aantal hbo-specifieke modules ontwikkeld. De  onderzoeksopzet is flexibel en maakt gebruik van een uitgebreide vragenlijstbibliotheek. De modules zijn gevalideerd en kunnen over het algemeen direct door de hogescholen worden ingezet.

Gebruikmaken van Internetspiegel?

Hogescholen mogen aan het onderzoek via de Internetspiegel deelnemen, maar het is niet verplicht. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder eigen regie van de hogeschool.  Hogescholen die deelnemen, nemen automatisch ook deel aan de sectorrapportage. Daarbij worden geen gegevens op hogeschoolniveau naar buiten gebracht.

 

Meer weten over dit onderwerp?