Thema

Werkbeleving

Inzicht in tevredenheid van medewerkers en mogelijkheden tot verbetering

Header image
Een periodiek onderzoek naar de werkbeleving van je medewerkers geeft je als hogeschool de mogelijkheid om te kijken waar verbeteringen van het personeelsbeleid nodig en mogelijk zijn. Zestor biedt hogescholen de mogelijkheid gebruik te maken van een medewerkertevredenheidsonderzoek via Internetspiegel.

Waarom onderzoek naar werkbeleving

Het medewerkersonderzoek geeft hogescholen inzicht in de werkbeleving van hun medewerkers. Het instrument bestaat uit een vragenlijst, waarbij een breed palet aan werkgerelateerde aspecten aan bod komt. Het onderzoek brengt bovendien verschillen in kaart tussen bijvoorbeeld individuele faculteiten of instituten en biedt zicht op verbetermogelijkheden. Hogescholen kunnen de onderzoeksuitkomsten gebruiken om knelpunten te identificeren en de tevredenheid van hun medewerkers verder te verbeteren. Het onderzoek kan worden gezien als een startpunt van de discussie met het personeel over wenselijke ontwikkelingen binnen een hogeschool.

In de cao voor het hoger beroepsonderwijs is afgesproken dat hogescholen elke twee jaar een medewerkertevredenheidsonderzoek uitvoeren. 

Medewerkersonderzoek via Internetspiegel

Zestor heeft in 1995 voor het eerst een methodiek ontwikkeld om de werkbeleving in het hbo in kaart te brengen, waarvan tussen 1995 en 2019 gebruik is gemaakt. Vanaf 2020 kunnen hogescholen via Zestor hun medewerkersonderzoek uitvoeren in de vorm van de inzet van het al bestaande onderzoeksinstrument Internetspiegel.

Hbo-specifieke modules

Zestor heeft daarbij samen met hogescholen een aantal hbo-specifieke modules ontwikkeld. De nieuwe onderzoeksopzet is veel flexibeler en maakt daarbij gebruik van een uitgebreide vragenlijstbibliotheek. De modules daarin zijn gevalideerd en kunnen over het algemeen direct door de hogescholen worden ingezet.

Gebruikmaken van Internetspiegel

Hogescholen mogen aan het nieuwe onderzoek via de Internetspiegel deelnemen, maar het is niet verplicht. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder eigen regie van de hogeschool. De hogescholen die deelnemen nemen automatisch ook deel aan de sectorrapportage. Daarbij worden geen gegevens op hogeschoolniveau naar buiten gebracht.

 

Meer weten over dit onderwerp?