Thema

Werkbeleving

Inzicht in tevredenheid van medewerkers en mogelijkheden tot verbetering

Header image
Een periodiek onderzoek naar de werkbeleving van je medewerkers geeft je als hogeschool de mogelijkheid om te kijken waar verbeteringen nodig en mogelijk zijn. Zestor biedt hogescholen de mogelijkheid gebruik te maken van het medewerkersonderzoek Internetspiegel.

In de cao-hbo is afgesproken dat hogescholen elke twee jaar een medewerkersonderzoek uitvoeren. Voor het hbo is hiervoor aangesloten bij de aanbesteding van het medewerkersonderzoek InternetSpiegel. Dit betekent dat hogescholen in of over kunnen stappen naar InternetSpiegel, zonder aanbesteding.

Over InternetSpiegel

InternetSpiegel is een onderdeel van het programma Venster voor medewerkers. Dit programma is een initiatief vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en is ondergebracht bij Stichting ICTU. De voornaamste taak van het programma is het bevorderen van goed werkgeverschap én het bijdragen aan het werkgeluk van medewerkers. Hiervoor worden verschillende methoden ingezet, waarvan InternetSpiegel er één is. InternetSpiegel is een gedegen medewerkersonderzoek, waarbij gewerkt wordt met gevalideerde, wetenschappelijk en praktisch bewezen vragenlijsten, inclusief benchmarks.

Hbo-specifieke modules

Zestor heeft samen met hogescholen een aantal hbo-specifieke vragenlijsten ontwikkeld. De onderzoeksopzet is flexibel en maakt gebruik van een uitgebreide vragenlijstbibliotheek. De vragenlijsten zijn gevalideerd en kunnen over het algemeen direct door de hogescholen worden ingezet.

Goed personeelsbeleid op de hogeschool

De percepties van medewerkers

Wat vinden onderwijsgevende en onderwijsondersteunende medewerkers van de kwaliteit van het personeelsbeleid in het hoger beroepsonderwijs? Wat kan er beter, en wat kunnen hr-afdelingen daaraan bijdragen? Zestor deed onderzoek en ontdekte dat er nog genoeg ruimte is voor verbetering. Je leest erover in het artikel ‘Goed personeelsbeleid op de hogeschool’.

Dit artikel is gepubliceerd in het vakblad TH&MA Hoger Onderwijs van Onstondo. Uitgave: THEMA 2024 / NR 1

 

Meer weten over dit onderwerp?