Publicatie

Duurzame inzetbaarheid in het hbo

Resultaten van een onderzoek naar het gebruik van in de cao-hbo opgenomen regelingen op het gebied van duurzame inzetbaarheid en levensfasebewust personeelsbeleid.

Meer informatie

Centraal in het onderzoek staat een evenwichtige verdeling van regelingen ten gunste van duurzame inzetbaarheid over alle leeftijdsgroepen, in tegenstelling tot een nadruk op seniorenregelingen.

Download de publicatie