Publicatie

Een quickscan naar de toenemende WW-instroom vanuit het hbo

In dit rapport staan de resultaten centraal van een quickscan naar verklaringen voor de stijgende WW-instroom van hbo-personeel.

Meer informatie