Publicatie

Ruimte voor vertrouwen

Essay over de professionele ruimte

Prof. dr. Marc Vermeulen, drs. Rob Vink en drs. Beatriz Roman van het IVA beogen met dit essay een impuls te geven aan het debat over de professionele ruimte. Het essay is in opdracht van Zestor geschreven voor de Dag van de Professionele ruimte 2012.

Meer informatie

Download de publicatie