Publicatie

Begeleiding startende docenten in het hbo

Onderzoek mobiliteit en inductieprogramma's

Header image
Resultaten van een onderzoek naar mobiliteit en inductieprogramma's van startende docenten in het hbo.

Nu, enkele jaren na afronding van ‘Missie Vliegende Start’, hebben sociale partners Zestor gevraagd een onderzoek te verrichten naar de begeleiding van startende docenten in het hbo. Dit verzoek is ook opgenomen in de preambule van de cao-hbo 2021-2022.

Doel is om beter zicht te krijgen op:

  • de uitstroom en vertrekredenen van startende docenten
  • de begeleiding die hogescholen bieden aan startende docenten
  • de succesfactoren en valkuilen bij de uitvoering van inductieprogramma’s 

 

Download de publicatie