Publicatie

In gesprek over het organisatieklimaat

Meer grip op gezond, veilig en met plezier werken in het hbo

Header image
Handreiking over verbetering van het organisatieklimaat. Kern van de aanpak: alle lagen van de organisatie (werkvloer, management en directie/bestuur) spreken op regelmatige basis met elkaar over gezond, veilig en vitaal werken.

Meer informatie

Download de publicatie

Aan de slag met de voorbeeldstellingen uit bijlage 5 voor het voeren van een teamdialoog? Download hier de Wordversie.