Publicatie

Mobiliteit in het hbo

Een onderzoek naar drijfveren en belemmeringen

Header image
Wat drijft medewerkers in het hbo om mobiel te zijn in het werk en welke belemmeringen ervaren zij daarbij? In dit rapport presenteren we de belangrijkste uitkomsten van een onderzoek onder vier hogescholen.

Meer informatie

Download de publicatie