Pilot

Pilot NIM

Meten effectiviteit diversiteitbeleid en inclusie

Header image
Hoe effectief is het beleid rondom diversiteit en inclusie van jouw hogeschool? Hoe verhoudt zich dat tot andere organisaties die inzetten op diversiteit en inclusie? Op welke manier kun je die effectiviteit het beste meten? Zestor biedt hogescholen via deze pilot de mogelijkheid antwoord te krijgen op deze vragen.

Meer informatie

In deze pilot krijgen hogescholen de mogelijkheid te meten hoe effectief het diversiteitsbeleid is en hoe inclusief de hogeschool ervaren wordt door medewerkers. Aan de hand van de uitkomsten kan het huidige beleid verbeterd, geoptimaliseerd en vergeleken worden. De pilot wordt uitgevoerd door de NIM, de Nederlandse Inclusiviteitsmonitor. De NIM is een initiatief vanuit de ADG dienstengroep en de Universiteit Utrecht. 

Wat is de NIM?

De Nederlandse inclusiviteitsmonitor is een set van instrumenten (beleidsscan en medewerkersscan) waarmee het diversiteitsbeleid en de inclusiviteit van de organisatie in kaart gebracht worden. Beide instrumenten zijn ontwikkeld op basis van inzichten uit tientallen wetenschappelijke onderzoeken en zijn op wetenschappelijke wijze gevalideerd. Op basis van de resultaten van de beleids- en medewerkersscan worden er aanbevelingen gedaan om het diversiteitsbeleid te optimaliseren. 

De instrumenten - hoe werkt het?


Beleidsscan

De Beleidsscan geeft inzicht in de effectiviteit, efficiëntie en samenhang van het diversiteitsbeleid (op domeinen instroom, inclusie, doorstroom en uitstroom). De hogeschool krijgt inzicht in de mate waarin het diversiteitsbeleid evidence-based is (gebaseerd op gegevens uit kwantitatief en kwalitatief wetenschappelijk onderzoek) en daarnaast ontvangt de hogeschool advies op maat om aanpassingen door te voeren.

Medewerkersscan

In dit onderzoek wordt het ervaren inclusiviteitsklimaat binnen de hogeschool geïnventariseerd. Met andere woorden; hoe wordt in de organisatie over het algemeen de omgang met medewerkers die anders zijn of zich anders voelen dan hun collega’s ervaren? De medewerkersscan geeft de hogeschool inzicht in de mening van haar medewerkers over diversiteit*  en inclusie** .


* Gehanteerde definitie diversiteit door de NIM: diversiteit op de werkvloer betekent dat in de organisatie verschillende soorten werknemers werken (bijvoorbeeld mannen en vrouwen, medewerkers van verschillende leeftijden, medewerkers met verschillende culturele achtergronden, medewerkers met verschillende opleidingen etc.)

** Gehanteerde definitie inclusie door de NIM: inclusie op de werkvloer betekent dat medewerkers het gevoel hebben erbij te horen en zichzelf te kunnen zijn. Ook als ze misschien anders zijn dan de meeste andere medewerkers.

Deelname aan de pilot

Wil jouw hogeschool op wetenschappelijke basis inzicht verkrijgen in het huidige beleid op het gebied van diversiteit en inclusie? Meld je dan nu aan voor deze pilot. Binnen een half jaar krijg je een waardevol rapport in handen waarmee het huidige beleid verbeterd, geoptimaliseerd en vergeleken kan worden. De NIM wordt aangeboden aan vier hogescholen in de vorm van een pilot. De eerste hogeschool is al gestart. Bij meer dan vier inschrijvingen zal er geloot worden.

Wat vragen we van hogescholen?

Er zijn geen vereisten om deel te mogen nemen aan deze pilot. Naast het invullen van de Beleidsscan en het uitzetten van de Medewerkersscan, begeleid door de NIM, vormt een inventarisatie op drie momenten onderdeel van de pilot:

  • bij aanvang van de pilot: reden om deel te nemen en de verwachtingen.
  • na oplevering van het rapport: gezamenlijke evaluatie met deelnemers uit de pilot, waarbij ervaringen gedeeld worden en besproken wordt hoe voorgestelde adviezen geïmplementeerd kunnen worden.
  • een half jaar na oplevering van het rapport: wat heeft het jullie hogeschool gebracht.

Op deze manier tracht Zestor op solide basis te kunnen beoordelen of dit instrument zorgt voor de beoogde resultaten.

Startdatum pilot

Hogescholen kunnen op ieder moment starten.

Aanmelden of meer weten? 

Neem contact op met Judith van der Mey voor meer informatie, een voorbeeldrapportage, vragen of om je aan te melden voor deze pilot.