Praktijkvoorbeeld

Intercultural Home Trainer

NHL Stenden Hogeschool

Header image
Hoe kun je je interculturele competenties versterken? NHL Stenden heeft hier een instrument voor ontwikkeld: de Intercultural Home Trainer. Een online assessment game waarmee medewerkers zelf hun ‘interculturele empathie’ kunnen beoordelen.

Meer informatie

Het instrument

De Intercultural Home Trainer is gebaseerd op authentieke situaties uit de praktijk van het hoger onderwijs. Het instrument beoordeelt het vermogen van de speler om de gedachten, gevoelens en reacties van mensen met een andere culturele achtergrond correct in te schatten. De game geeft de spelers daardoor realistische en feitelijke feedback op hun competentie. 

Hoe werkt het?

In het assessment wordt de respondent een reeks video’s getoond. Hierin vertellen buitenlandse studenten over een waargebeurd incident, waarbij culturele verschillen een rol speelden. De respondent maakt steeds een inschatting hoe de buitenlandse studenten zich op dat moment voelden en reageerden. Vervolgens vertellen de buitenlandse studenten hoe ze zich daadwerkelijk voelden en reageerden. Het verschil tussen de inschatting van de respondent en het daadwerkelijk gevoel en gedrag van de buitenlandse student vormt de basis voor de beoordeling van de competentie van de respondent: hoe beter de respondent de gevoelens en het gedrag van de ander weet in te schatten, hoe hoger zijn of haar interculturele empathie.

Nieuwsgierig geworden?

Bekijk hier de demoversie van de ‘Intercultural Home Trainer’.

Uitvoering

Het project is uitgevoerd in de periode april 2019 - oktober 2021 door het lectoraat Internationalisation of Higher Education in samenwerking met het lectoraat OndernemenNu en het Serious Gaming Lab van NHL Stenden Hogeschool. Het project is gefinancierd door Zestor in het kader van de stimuleringsregeling Vernieuwende HR-Projecten, met cofinanciering van NHL Stenden Hogeschool.

Wil je meer weten?

Voor meer informatie over het instrument kun je contact opnemen met dr. Robert Coelen of dr. Djoerd Hiemstra van NHL Stenden Hogeschool.