Werk-privébalans

Platform Hybride Werken

Header image
Zestor organiseert samen met het Work Lab van de HvA het digitale ‘Platform Hybride Werken’. Dit leerplatform is een plek waar experts en hogescholen elkaar ontmoeten en van elkaar leren hoe je hybride werken succesvol invoert en vormgeeft. Zo leren hogescholen onder andere van elkaar wat belangrijke succesfactoren zijn en waar ze in welke fase op moeten letten tijdens de hybride transitie.

Hoe werkt het platform?

Het leerplatform komt in een periode van negen maanden vijf keer digitaal bijeen tijdens de rondetafelsessies. Elke sessie duurt twee uur en heeft een eigen thema. Per thema worden ervaringen gedeeld en goede voorbeelden (good practices) opgehaald. Ook is er aandacht voor de nieuwste theoretische inzichten, gepresenteerd door het Work Lab. De thema’s en bijbehorende hoofdvragen voor de discussie zijn op hoofdlijnen bedacht. Deze zullen samen met de deelnemers worden uitgewerkt en toegespitst op de praktijk van dat moment. Hoe meer deelnemende hogescholen, hoe sterker het leerproces wordt!

Wat levert het op?

De inzichten, best practices, tools en contacten die tijdens de rondetafelsessies opgedaan worden, kunnen helpen om een versnelling te geven aan de hybride transitie binnen de hogeschool. Daarnaast wordt de opgedane kennis gedeeld met het veld en toegevoegd aan de Roadmap ‘Hybride werken’.

Voor het hbo heeft de hybride transitie ook specifieke uitdagingen, zoals het primaire proces met fysieke lessen en veel deeltijdaanstellingen. Dit platform richt zich daarom volledig op hybride werken in het hbo, met alleen maar ervaringsdeskundigen! 

Leontien Vreeburg en Judith van der Mey, projectadviseurs Zestor

De rondetafelsessies

 • Sessie 1: Het vormgeven van een visie, kaders en aanpak voor hybride werken
  27 september 2022 | 13.00u - 15.00u | online

  Waar staan de hogescholen nu, welke keuzes zijn er gemaakt, wat zijn good practices en waar loopt men tegenaan?

 • Sessie 2: Medewerkers ‘verleiden’ tot het hybride werken voor behoud van sociale cohesie
  22 november 2022 | 13.00u - 15.00u | online

  Hoe kun je teamleden beïnvloeden om meer of misschien juist minder naar locatie te komen? Hoe houd je sociale binding en een teamgevoel als je elkaar minder treft?

 • Sessie 3: Tooling en hybride skills. Van een ‘gereedschapskist’ naar een algemene aanpak
  24 januari 2023 | 13.00u - 15.00u | online

  Welke tools, zoals experimenten, programma’s, software en trainingen zijn ondersteunend aan hybride werken?

 • Sessie 4: Maken van afspraken binnen de teams en de coördinatie tussen de teams
  28 maart 2023 | 13.00u - 15.00u | online

  Welke (nieuwe) communicatievormen, afstemmingskeuzes en vormen van coördinatie passen bij hybride teams en bij de complexiteit van de organisatie?

 • Sessie 5: Nieuwe eisen een leiderschap
  6 juni 2023 | 13.00u - 15.00u | online

  Hoe kan het management de transitie maken naar leidinggeven aan hybride teams? Welke gedragingen en aandachtspunten zijn daarbij belangrijk?

Deelname aan het platform

Het platform staat open voor alle hogescholen en richt zich op hrm’ers of projectleiders die zich binnen hogescholen bezighouden met hybride werken.

Wat vragen we van deelnemers?

Van deelnemers wordt verwacht dat ze:

 • een actieve bijdrage leveren
 • deelnemen aan de rondetafelsessies (reken op een uur voorbereiding per sessie)

Let op: er is in eerste instantie plek voor één deelnemer per hogeschool.

Aanmelden of meer weten? 

Neem contact op met Leontien Vreeburg voor meer informatie of om je aan te melden voor het platform.

Over het Work Lab

Het Work Lab, een vakgroep binnen de Hogeschool van Amsterdam, richt zich op de transitie van werk, organisatie en arbeidsmarkt. Het Work Lab onderzoekt de transitie van het hybride werken in het onderwijs en is de inhoudelijke vormgever van de Roadmap Hybride Werken.

Het potentieel van thuis- en hybride werken moet juist nu benut worden, anders veren veel scholen terug naar het ‘oude’ normaal met iedereen weer volledig op campus
Erik Essen, Noa Cremers en Wouter Smit, Work Lab (HvA)