Werk-privébalans

Platform Hybride Werken

Header image
Zestor organiseert samen met het Work Lab van de HvA het digitale ‘Platform Hybride Werken’. Dit leerplatform is een plek waar experts en hogescholen elkaar ontmoeten en van elkaar leren hoe je hybride werken succesvol invoert en vormgeeft. Zo leren hogescholen onder andere van elkaar wat belangrijke succesfactoren zijn en waar ze in welke fase op moeten letten tijdens de hybride transitie.

Hoe werkt het platform?

 • Vraaggestuurde opzet
  We willen een learning community vormen waarbinnen praktijkvragen en ontwikkelbehoeften van hogescholen leidend zijn.
 • Vijf sessies in intervisievorm
  In vijf sessies adviseren hogescholen elkaar en worden gezamenlijk prioriteiten en oplossingen verkend en uitgedacht.
 • Casusgeoriënteerd
  Hogescholen bereiden elk individueel een casus voor uit de eigen praktijk. 

Tijdens elke sessie zijn tenminste twee hogescholen aan het woord. The Work Lab ondersteunt bij het voorbereiden van een casus, verkent oplossingsrichtingen uit praktijk en wetenschap, modereert de intervisie en nodigt indien gewenst praktijkexperts uit.

Data sessies

Omwille van de commitment en verbondenheid, nemen we voor de eerste en laatste sessie langer de tijd en houden we ze fysiek in Utrecht. De overige drie sessies vinden online plaats.

 • Maandag 2 oktober 2023 van 12.00-16.00 uur fysiek in Utrecht

 • Maandag 13 november 2023 van 13.00-15.00 uur online

 • Maandag 15 januari 2024 van 13.00-15.00 uur online

 • Maandag 11 maart 2024 van 13.00-15.00 uur online

 • Dinsdag 27 mei 2024 van 12.00-16.00 uur fysiek in Utrecht

Wat levert het op?

De inzichten, best practices, tools en contacten die tijdens de sessies opgedaan worden, kunnen helpen om een versnelling te geven aan de hybride transitie binnen de hogeschool. Daarnaast wordt de opgedane kennis gedeeld met het veld en toegevoegd aan de Roadmap ‘Hybride werken’.

Deelname aan het platform

Het platform staat open voor alle hogescholen en richt zich op hrm’ers of projectleiders die zich binnen hogescholen bezighouden met hybride werken.

Wat vragen we van deelnemers?

Deelname betekent dat je je committeert aan de casusopzet, zowel in de rol als indiener als in de rol van toehoorder/adviseur. Dit vraagt logischerwijs een tijdsinvestering. Het team Platform Hybride Werken is faciliterend, heeft primair een rol als procesbegeleider en bereidt de sessies steeds voor met de casusinbrengers.

Aanmelden voor het platform?

Wil je deelnemen aan het Platform Hybride Werken? Meld je aan via onderstaand formulier. 

 

Aanmeldformulier

'Platform Hybride Werken'

Team Platform Hybride werken

Voor het hbo heeft de hybride transitie ook specifieke uitdagingen, zoals het primaire proces met fysieke lessen en veel deeltijdaanstellingen. Dit platform richt zich daarom volledig op hybride werken in het hbo, met alleen maar ervaringsdeskundigen! 

Leontien Vreeburg en Judith van der Mey, projectadviseurs Zestor
Het potentieel van thuis- en hybride werken moet juist nu benut worden, anders veren veel scholen terug naar het ‘oude’ normaal met iedereen weer volledig op campus
Erik Essen, Noa Cremers en Wouter Smit, Work Lab (HvA)

Over het Work Lab

Het Work Lab, een vakgroep binnen de Hogeschool van Amsterdam, richt zich op de transitie van werk, organisatie en arbeidsmarkt. Het Work Lab onderzoekt de transitie van het hybride werken in het onderwijs en is de inhoudelijke vormgever van de Roadmap Hybride Werken.

Meer weten?