Roadmap ‘Op weg naar hybride werken'

Eerste hulp bij het vormgeven van hybride werken binnen je team

Header image
Het kiezen van een geschikte hybride vorm is een moeilijke opgave die veel verder reikt dan het verdelen van de werkuren over thuis en de campus. Keuzes die gemaakt worden zijn complex, omdat deze samenhangen met beleid en keuzes op organisatie- en teamniveau. Met de roadmap ‘op weg naar hybride werken’ ondersteunen we hogescholen bij het verkennen, implementeren en monitoren van hybride werken.

De roadmap

De stappen in de roadmap helpen je op weg om tot een hybride werkvorm te komen die het beste werkt voor jouw team binnen de hogeschool. Per stap worden vragen voorgelegd, moeten keuzes worden gemaakt en wordt om actie gevraagd. Elke stap borduurt voort op de voorgaande stappen. Daarnaast vind je aanvullende informatie in de vorm van ideeën en good practices. De tools kun je inzetten als extra ondersteuning bij de stappen.

De roadmap is ontwikkeld in samenwerking met het Work Lab van de Hogeschool van Amsterdam.