Publicatie

Samen sterk of nog meer werk

Over teamwerk in onderwijsteams

Header image
Werk je als opleiding met één opleidingsteam, of werk je met meerdere teams in de vorm van jaarteams, of semesterteams? Vorm je een team rondom een beperkte groep studenten, die je als team gedurende de hele opleiding begeleidt, of formeer je teams rondom praktijkopdrachten voor de studenten? Hoe hogescholen teamwerk vormgeven en uitvoeren is heel verschillend. Veel hogescholen zijn zoekend naar hoe zij dat het beste kunnen doen. Zestor onderzocht de praktijk en randvoorwaarden voor effectief teamwerk.

Meer informatie

Handreikingen voor de praktijk

Voor dit onderzoek zijn negen casestudies uitgevoerd binnen ‘onderwijsteams’ van docenten. Er is in kaart gebracht waarom er met teams wordt gewerkt, hoe dat wordt gedaan, hoe teams zich ontwikkelen, hoe leiderschap wordt ingezet en waar dat allemaal toe leidt.  Dit is gecombineerd met inzichten uit wetenschappelijk onderzoek. Vanuit die inzichten worden handreikingen gegeven voor de praktijk.

Geen ‘one size fits all’-aanpak

Deze publicatie biedt handreikingen en geen ‘one size fits all’ aanpak voor effectief teamwerk. Teamwerk is veel te complex en bovendien zijn de contexten binnen hogescholen veel te divers voor een ‘one size fits all’ aanpak.

Geen ‘one size fits all’-aanpak

Deze publicatie biedt handreikingen en geen ‘one size fits all’ aanpak voor effectief teamwerk. Teamwerk is veel te complex en bovendien zijn de contexten binnen hogescholen veel te divers voor een ‘one size fits all’ aanpak.

Geen ‘one size fits all’-aanpak

Deze publicatie biedt handreikingen en geen ‘one size fits all’ aanpak voor effectief teamwerk. Teamwerk is veel te complex en bovendien zijn de contexten binnen hogescholen veel te divers voor een ‘one size fits all’ aanpak.

Geen ‘one size fits all’-aanpak
Deze publicatie biedt handreikingen en geen ‘one size fits all’ aanpak voor effectief teamwerk. Teamwerk is veel te complex en bovendien zijn de contexten binnen hogescholen veel te divers voor een ‘one size fits all’ aanpak.

Dit lees je in deze publicatie

  • Waarom hogescholen werken met teams en op welke andere manieren ze werkzaamheden organiseren
  • Wat de randvoorwaarden zijn voor effectief teamwerk en waarom die zo noodzakelijk zijn
  • Hoe je diversiteit en talenten benut in je team en de problemen daarbij
  • Het belang van de professionele dialoog om teams te begeleiden bij hun ontwikkeling
  • Hoe leiderschap bij kan dragen aan effectief teamwerk
  • Een beschrijving van vier van de negen cases uit dit onderzoek

Geen ‘one size fits all’-aanpak
Deze publicatie biedt handreikingen en geen ‘one size fits all’ aanpak voor effectief teamwerk. Teamwerk is veel te complex en bovendien zijn de contexten binnen hogescholen veel te divers voor een ‘one size fits all’ aanpak.

  • Waarom hogescholen werken met teams en op welke andere manieren ze werkzaamheden organiseren
  • Wat de randvoorwaarden zijn voor effectief teamwerk en waarom die zo noodzakelijk zijn
  • Hoe je diversiteit en talenten benut in je team en de problemen daarbij

In elk hoofdstuk krijg je een toelichting hoe de theorie in de praktijk van die vier cases uitwerkt.

Ook aan de slag met teamwerk?