Thema

Teamontwikkeling

Over het inrichten van en werken in teams

Header image
In hogescholen wordt er veel in teams gewerkt. Taken of vraagstukken zijn vaak zo complex dat één individu alleen onvoldoende kennis en kunde heeft om ze op te pakken. Toch zijn teams vaak minder effectief dan we denken. Daarnaast worstelen veel onderwijsinstellingen met de vraag wat een logische teamsamenstelling is. Het hangt vaak af van de specifieke context binnen de hogeschool. En omdat er zoveel verschillende mogelijkheden zijn, is er geen ‘one size fits all’ aanpak te formuleren.

Samen sterk of nog meer werk

In hogescholen wordt er meestal in teams gewerkt, maar hoe hogescholen teamwerk vormgeven en uitvoeren is heel verschillend. In opdracht van Zestor is onderzocht hoe onderwijsteams binnen hogescholen het meest effectief kunnen functioneren. In de publicatie 'Samen sterk of nog meer werk' zijn inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en de lessons learned uit de praktijk met elkaar verweven en vanuit die inzichten geven we concrete handreikingen voor de praktijk.

Praktijkvoorbeelden teamontwikkeling

Op welke manier kun je als hogeschool inzetten op teamontwikkeling? Hieronder ontsluiten we praktijkvoorbeelden voor teamontwikkeling, met mogelijke voorwaarden, inzichten en hulpmiddelen. 

Meer weten over dit onderwerp?