Praktijkvoorbeeld

Slim werken met talent in teams

Fontys

Header image
In steeds meer onderwijsinstellingen wordt gewerkt in zelforganiserende of resultaatverantwoordelijke teams. Tegelijkertijd investeren veel onderwijsorganisaties in talentontwikkeling van hun medewerkers. Anne-Marie Kuijpers, Marian Thunnissen (beide Fontys) en Hans Kommers (ST-Groep) stelden een inspiratiebundel samen, waarin zij beschrijven hoe tien teams uit het onderwijs en andere sectoren in hun team werken vanuit talent en welke stappen zij hebben gezet om dat voor elkaar te krijgen. Er is geen ‘one best way’, zo is de conclusie. Toch zijn er enkele algemene lessen uit te trekken.

Meer informatie

De auteurs merken in hun werk als onderzoeker, teamcoach en adviseur dat teams behoefte hebben aan handvatten om in hun team meer talentgericht te werken en te organiseren. “Bovendien komen we in ons werk geregeld mooie voorbeelden tegen van teams die – ieder op hun eigen manier – talentgericht werken. Dat inspireerde ons tot het samenstellen van deze publicatie”, aldus Marian Thunnissen, lector van het lectoraat Dynamische Talentinterventies. Hoe kun je slim werken met talent in teams? Er is geen ‘one best way’, zo is de conclusie na alle gesprekken. Anne-Marie Kuijpers, verbonden aan het lectoraat Dynamische Talentinterventies en teamcoach bij Fontys Hogeschool ICT: “Er zijn vele manieren om binnen het team talentgericht te werken.

Algemene lessen

Toch zijn er enkele algemene lessen te trekken. Zo is het kennen en waarderen van je eigen en elkaars talent de basis van talentgericht werken in teams. Het elkaar beter leren kennen draagt op zich al bij aan het teamklimaat en nodigt direct uit tot het zoeken naar mogelijkheden om de in het team beschikbare talenten slimmer in te zetten”. Hans Kommers, partner bij de ST-groep, vult aan: “Natuurlijk kan er spanning bestaan tussen individueel belang (inzetten op talenten) en het teambelang (het werk moet gedaan worden). De vrees kan zijn dat de vervelende klussen blijven liggen. We zien dat om tot een optimale balans tussen het team en individuele belang te komen, het echte gesprek erover de basis vormt, samen met het creatieve proces van daadwerkelijk kneden en schuiven van de werkzaamheden, of de tijden of omstandigheden waaronder ze worden verricht”.

Met de voorbeelden en de afsluitende conclusies in de inspiratiebundel willen Kuijpers, Thunnissen en Kommers andere teams (in het onderwijs) inspireren om ook in hun team aan de slag te gaan met talentgericht werken. 

De inspiratiebundel 'Slim werken met talent in teams' kun je hier downloaden.

Meer informatie

Voor meer informatie over de bundel kun je terecht bij de auteurs. Voor meer informatie over het thema teamontwikkeling kun je contact opnemen met: