Publicatie

Stand van zaken implementatie professionaliserings-afspraken

Dit rapport geeft een beeld hoe ver hogescholen zijn met het inrichten van hun professionalieringsbeleid en het vertalen van dit beleid naar de (onderwijs)praktijk

Hogescholen zijn als gevolg van professionaliseringsafspraken uit de cao voor het hoger beroepsonderwijs aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een professionaliseringsplan. Samen met andere cao-afspraken over professionalisering heeft dit als doel om de kwaliteit van het onderwijs te vergroten door middel van verdere professionalisering. Deze rapportage brengt in beeld in hoeverre hogescholen op de goede weg zijn om de cao-afspraken te implementeren. Er is onderzocht hoe ver hogescholen zijn met het inrichten van hun professionaliseringsbeleid en het vertalen van dit beleid naar de (onderwijs)praktijk. De resultaten dienen om afgewogen keuzes te maken over eventuele aanvullende ondersteuning richting hogescholen.

Download de publicatie