Publicatie

Welzijn en werkdruk in het hbo

Analyse op basis van het Werkonderzoek 2022

Header image
In dit rapport gaan we in op het werkgerelateerde welzijn van medewerkers in het hbo. In het onderzoek is gekeken naar de invloed van energiebronnen en stressfactoren op de mentale uitputting van medewerkers en hun betrokkenheid en bevlogenheid.

Meer informatie

Hbo-medewerkers zijn over het algemeen tevreden, betrokken en bevlogen. Ondanks de hoge werkdruk zijn de meeste medewerkers in het hbo tevreden met hun baan (88%) en met het team waarin zij werken (79%). Vooral over de inhoud van het werk, de mate van zelfstandigheid en de samenwerking met collega’s zijn zij zeer tevreden. Driekwart van de medewerkers in het hbo geeft verder aan dat het werk hen inspireert en 82% voelt zich gelukkig als zij intensief aan het werk zijn.

In dit onderzoek is gekeken naar de invloed van energiebronnen (zoals tevredenheid) en stressfactoren (zoals werkdruk) op de mentale uitputting van medewerkers en hun betrokkenheid en bevlogenheid. Op grond van de analyses kunnen vijf lessen voor beleid worden geformuleerd:

 • Ervaren werkdruk is sterk bepalend voor de mate van uitputting
  Naar mate medewerkers meer werkdruk ervaren, neemt de kans op mentale uitputting toe. Vermindering van de werkdruk leidt omgekeerd dus tot minder ‘werkstress’. Maar dit is niet de enige ‘knop’ om aan te draaien. Vermindering van de regeldruk leidt (met name bij docenten) ook tot minder uitputting en hetzelfde geldt voor het bevorderen van sociale veiligheid.

 • Sociale veiligheid leidt tot meer bevlogenheid en betrokkenheid
  De meeste medewerkers in het hbo voelen zich veilig op hun werk. Toch is er ook een kleine groep medewerkers die zich niet veilig voelt om collega’s feedback te geven en/of niet zichzelf durft te zijn op het werk. Voor het bevorderen van meer bevlogenheid en betrokkenheid, is het van belang om te zorgen voor een veilige werkomgeving voor iedereen.

 • Besteed (meer) aandacht aan het persoonlijk welzijn van medewerkers
  Om de mentale uitputting van medewerkers tegen te gaan en te zorgen voor meer betrokkenheid en bevlogenheid, is het van belang om (meer) aandacht te besteden aan het persoonlijk welzijn van hogeschoolmedewerkers. Uit het Werkonderzoek blijkt dat  circa 60% van de medewerkers tevreden is over deze aandacht. Er is hier dus ruimte voor verbetering.

 • Zorg voor een goede person-job fit
  Naast aandacht voor het persoonlijk welzijn, is het ook van belang dat medewerkers goed op hun plek zitten en kunnen doen waar zij goed in zijn. In de literatuur wordt in dit verband wel gesproken over een goede person-job fit. Naar mate deze fit beter is en medewerkers dus beter op hun plek zitten, zijn zij meer bevlogen over hun werk en betrokken bij de organisatie.

 • Investeer in de professionele ontwikkeling van medewerkers
  Voldoende ontwikkelmogelijkheden en steun bij professionele ontwikkeling zijn bevorderlijk voor het werkgerelateerde welzijn van medewerkers. Het leidt tot een sterkere binding aan de organisatie (betrokkenheid) en meer bevlogenheid over het werk. Belangrijke verbeterpunten hierbij zijn het stimuleren en periodiek evalueren van de ontwikkeling van medewerkers.
Benieuwd naar de resultaten?