Publicatie

Arbeidsmarktmonitor 2014

Van baan naar loopbaan

Header image
De monitor geeft de actuele stand van zaken en de te verwachten knelpunten op de arbeidsmarkt van hogescholen.

Meer informatie