Publicatie

Beweging op de arbeidsmarkt

Thematische analyse op basis van de in-, uit- en doorstroom van hogescholen

Header image
De paper ‘Beweging op de arbeidsmarkt’ beschrijft in een aantal thema’s de instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers van hogescholen. De thema’s zijn onder meer: professionalisering, werving, behoud van personeel, vergrijzing, hybride docenten en salarisontwikkeling van medewerkers.

Meer informatie

Download de publicatie