Publicatie

Beleid tav werkdruk op hogescholen

Inventarisatie uitvoering cao-afspraak

In het cao-akkoord hbo 2018-2020 hebben sociale partners afgesproken dat alle hogescholen binnen één jaar beleid moeten formuleren op het gebied van werkdruk, in overleg met de medezeggenschap. Zestor is gevraagd deze cao-afspraak te monitoren. Daarvoor zijn er twee metingen verricht, waarvan deze notitie de uitkomsten bevat.

Meer informatie