Tool

Bevorderen inclusief leiderschap

Header image
Wil je inclusief leiderschap binnen je hogeschool bevorderen? En wil je weten wat het effect is van inclusief leiderschap op teamuitkomsten, zoals een inclusief klimaat, psychologische veiligheid en teamleren? Meld je dan aan voor het programma 'Bevorderen inclusief leiderschap'. Hierin bieden we leidinggevenden een reeks trainingen aan en de kans om de effecten hiervan op wetenschappelijke basis te meten.

Met de veranderingen binnen en buiten hogescholen is er steeds meer behoefte aan een inclusieve werkomgeving. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor leidinggevenden. 

Inclusief leiderschap...

  • stimuleert dat diverse ideeën, perspectieven, ervaringen en achtergronden gedeeld én benut worden. 
  • borgt een veilige omgeving binnen een team, waarin er naar elk teamlid wordt geluisterd. 
  • zorgt ervoor dat eenieder behandeld wordt als een gewaardeerd lid van het team.

Waarom dit programma?

Inclusief leiderschap is niet alleen een kwestie van de hartenwens voor een eerlijke samenleving, het draagt ook daadwerkelijk bij aan het behalen van harde resultaten. Inclusief leiderschap stimuleert individueel potentieel, versterkt de collectieve kracht van teams en ondersteunt de hogeschool bij het vermogen om te innoveren en te groeien. Om inclusief leiderschap binnen hogescholen te bevorderen biedt Zestor een reeks trainingen voor leidinggevenden aan. Parallel hieraan onderzoeken we hoe effectief de trainingen zijn met een voor- en nameting. Het programma wordt uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit van Leiden.

Wat kun je verwachten?

  • Je krijgt hands-on trainingen en tools om aan de slag te gaan met inclusief leiderschap.
  • Je leert wat inclusief leiderschap is en wat het relevant maakt in een snel veranderende wereld.
  • Je krijgt inzicht in de link tussen inclusie en innovatief denken.
  • Je krijgt inzicht in de opbrengsten van de training voor jou en het team.
  • Je ontvangt een factsheet met inzicht in inclusief leiderschap en het effect op psychologische veiligheid en teamleren, zowel vanuit perspectief van de leidinggevende als die van teamleden.

Voor wie?

Dit programma is bedoeld voor leidinggevenden van hogescholen die zijn aangesloten bij de Vereniging Hogescholen. Voorwaarde voor deelname is dat je momenteel werkzaam bent bij een hogeschool en leiding geeft aan tenminste vijf professionals.

Anoniem en kosteloos

Om de effectiviteit van de training te meten, wordt er een voor- en nameting verricht. Anonimiteit is vanzelfsprekend gewaarborgd. Deelname is kosteloos.

Aanmelden?

Het programma van de eerste lichting in september 2023 en de 2e lichting in januari 2024 zit inmiddels vol. Bij genoeg animo stellen we een 3e lichting in. Ben je geïntresseerd in het programma, meld je dan hieronder aan voor de wachtlijst van de 3e lichting. 

Aanmeldformulier

 Programma 'Bevorderen inclusief leiderschap' - wachtlijst 3e lichting

Op het moment dat we met de 3e lichting gaan starten, nemen we telefonisch contact met je op over jouw deelname aan het programma.

Meer informatie?

Neem contact op met: