Publicatie

Etnische diversiteit in docententeams in het hbo

Header image
Resultaten van een onderzoek naar de etnische diversiteit in docententeams in het hbo.

Meer informatie

Het doel van deze inventarisatie van diversiteitspraktijken in teams is het bieden van inzicht in de wijze waarop binnen opleidingsteams van de hogescholen invulling wordt gegeven aan en gebruik wordt gemaakt van etnische diversiteit. Uitgangspunt was niet om een representatief beeld te krijgen van de huidige situatie in het hbo, maar meer om te kijken naar de verschillende wijzen waarop het personeelsbeleid (diversiteitsbeleid) op de werkvloer van de hbo-instelling wordt vormgegeven, wat dat betekent voor diversiteit in teams. Hiervoor zijn 10 docententeams nader bestudeerd.

Download de publicatie