Publicatie

Factsheet 'Intersectorale samenwerking en personele mobiliteit in het hoger onderwijs'

Header image
Deze factsheet geeft een beknopt overzicht van de omvang van de intersectorale mobiliteit in het hoger onderwijs, de belangrijkste knelpunten, kansen en voorwaarden voor meer onderlinge samenwerking en personele mobiliteit tussen het hbo en wo.

Meer informatie

Wat is de omvang van de intersectorale mobiliteit in het hoger onderwijs? Wat zijn knelpunten, kansen en voorwaarden voor meer onderlinge
samenwerking en personele mobiliteit tussen het hbo en wo? Om deze vragen te beantwoorden zijn de cijfers in de sector geanalyseerd. Ook heeft een inventarisatie plaatsgevonden van samenwerkingsinitiatieven tussen universiteiten en hogescholen. Bij acht initiatieven zijn verder gesprekken gevoerd met de belangrijkste partijen. Tot slot zijn de onderzoeksresultaten getoetst in een werkconferentie met de sectoren.

Het onderzoek 'Op weg naar een open arbeidsmarkt in het hoger onderwijs' en de bijbehorende handreiking met uitgebreide resultaten liggen ten grondslag aan deze factsheet. In deze factsheet zijn een aantal resultaten uit het onderzoek kort op een rij gezet.

Download de publicatie