Publicatie

Factsheet Sociale veiligheid op hogescholen

Routes voor hbo-medewerkers bij arbeidsgerelateerde kwesties

Header image
Deze factsheet gaat in op de huidige situatie bij hogescholen én biedt handvatten voor het inrichten van ‘wenselijke’ voorzieningen voor hbo-medewerkers bij arbeidsgerelateerde kwesties.

Meer informatie

Aandacht voor de sociale veiligheid binnen hogescholen is van belang voor een goede studeer- en werkomgeving. Sinds 2010 zijn instellingen verplicht om voor studenten een onafhankelijk ‘klachtenloket’ in te richten. Voor hogescholen is er geen wettelijke verplichting voor het instellen van een onafhankelijk loket/persoon (bv. een ombudsman) waar hun medewerkers terecht kunnen met arbeidsgerelateerde kwesties. Dit was aanleiding voor Zestor om een verkennend onderzoek uit te laten voeren naar de ‘blinde vlekken’ binnen de huidige voorzieningen voor hbo-medewerkers rondom arbeidsgerelateerde kwesties én de mogelijke oplossingen hiervoor. 

Download de publicatie