Publicatie

Ongewenst gedrag en sociale veiligheid in het hbo

Verdiepende analyses Werkonderzoek 2022

Header image
Op basis van het Werkonderzoek 2022 brengen we de actuele situatie rondom ongewenst gedrag en sociale veiligheid in het hbo in kaart.

In deze notitie wordt het voorkomen van ongewenst gedrag in het hbo beschreven. Er is gekeken naar de samenhang van ongewenst gedrag met verschillende organisatie- en persoonsfactoren en naar de gevolgen van een (on)veilig werkklimaat op de werkbeleving. De belangrijkste aandachtspunten zijn op een rij gezet en aansluitend kijken we naar de lessen die we daaruit kunnen trekken.

Conclusies in het kort
Op basis van de analyses in deze onderzoeksnotitie komt naar voren dat de situatie in het hbo relatief gunstig is ten opzichte van andere (onderwijs)sectoren. Desalniettemin is elk geval van ongewenst gedrag er één teveel en zijn er wel aandachtspunten te onderscheiden. Zo geven minderheidsgroepen vaker aan met ongewenst gedrag te maken te hebben, heeft 8,8% van de medewerkers wel eens te maken met discriminatie op het werk en heeft ruim 12% van de medewerkers te maken gehad met verbale agressie op de werkvloer door collega’s of leidinggevenden. Aandacht voor een veilig werkklimaat is dan ook altijd nodig, het is nooit af.

Lessen in het kort

  1. Een sociaal veilig werkklimaat vraagt voortdurende aandacht en monitoring
  2. Zorg dat leiderschapskwaliteit speerpunt is in de selectie en ontwikkeling van leidinggevenden
  3. Zorg voor een integrale aanpak

 

Download de publicatie