Thema

Sociale Veiligheid

voor een integrale aanpak van sociale veiligheid op hogescholen

Header image
Op een sociaal veilige werkplek is géén plaats voor ongewenst grensoverschrijdend gedrag, zoals agressie, geweld, (seksuele) intimidatie, discriminatie en pesten. Het bestuursakkoord hoger onderwijs (2022) stelt dat het verbeteren van de sociale veiligheid een aanpak vereist, waarbij zowel de structuur als de cultuur van een organisatie in beeld is. Om hogescholen te ondersteunen op dit thema, ontwikkelt Zestor een integrale aanpak, waarin zoveel mogelijk elementen centraal staan.

Meer informatie

Eind 2022 heeft Zestor een programmalijn voorbereid voor een integrale aanpak van sociale veiligheid op hogescholen. In de loop van 2023 rollen we dit uit.

Arbowet & Arbocatalogus hbo

De Arbowet verplicht werkgevers beleid te voeren tegen ongewenste omgangsvormen, ook wel psychosociale arbeidsbelasting genoemd. Hieronder vallen discriminatie, seksuele intimidatie, agressie, geweld en pesten. In de Arbocatalogus hbo is te lezen waaraan het beleid ongewenst gedrag van een hogeschool moet voldoen.

Meer weten?