Publicatie

Op weg naar een open arbeidsmarkt in het hoger onderwijs

Header image
Een onderzoek over intersectorale samenwerking en personele mobiliteit in het hoger onderwijs.

Meer informatie

Zestor en SoFoKleS hebben de krachten gebundeld om de intersectorale mobiliteit in het hoger onderwijs te bevorderen. Zij hebben laten onderzoeken welke vormen van intersectorale mobiliteit er zijn en wat de meerwaarde daarvan is.

Dit onderzoek had als doel om kennis te verzamelen met betrekking tot de intersectorale samenwerking en personele mobiliteit tussen hogescholen en universiteiten en de kansen en belemmeringen die daarbij worden ervaren. De conclusie luidt dat de twee sectoren elkaar op meerdere vlakken kunnen versterken, maar dat samenwerking nog niet vanzelfsprekend is.

Met dit onderzoeksrapport, een aparte handreiking en een factsheet willen wij hogescholen en universiteiten ondersteunen bij het maken van plannen voor onderlinge mobiliteit. 

Download de publicatie