Publicatie

Samenwerken tussen generaties; Duurzame inzetbaarheid van generaties

Header image
Onderzoeksresultaten uit een onderzoek naar de samenwerking tussen generaties, de vitaliteit van generaties en de verschillen tussen generaties onder leiding van dr. Aart Bontekoning, een autoriteit op het gebied van generatiemanagement.

Meer informatie