Publicatie

Update Arbeidsmarktmonitor

Deelrapportage 2015

Header image
De rapportage bevat een gedeeltelijke actualisatie van de arbeidsmarktmonitor hbo 2014 en bevat informatie over ontwikkelingen van het personeelsbestand, arbeidsmobiliteit, medewerkertevredenheid en loopbaan.

Meer informatie

Download de publicatie