Pilot

Van A naar Beter inductiebeleid

Header image
Wat werkt wel en wat niet tijdens de inductiefase van startende docenten? En wat is er nodig voor een effectieve integrale aanpak? Met een actieonderzoek ondersteunt Zestor hogescholen bij het verbeteren van de begeleiding van startende docenten. Vier hogescholen doen mee: Windesheim, Hogeschool Utrecht, NHL Stenden en Hogeschool Zuyd.

Wat gaan we doen?

 • Startsituatie in kaart brengen
  We brengen eerst de startsituatie van de deelnemende hogescholen in kaart. Dit doen we aan de hand van documentatie van de hogeschool en een uitgebreide intake.

 • Intensieve begeleiding
  Elke hogeschool krijgt 6-8 sessies van 2-4 uur begeleiding. Dit doen we aan de hand van de Design Thinking cyclus. 

 • Inhoudelijke verdieping
  In een Learning Community wordt inhoudelijke verdieping aangeboden. Dit betreft 'just in time' inhoud, waarbij actuele en relevante kennis uit onderzoek meegenomen wordt. De insteek is van en mét elkaar leren.

 • Concreet product
  Elke pilot levert een concreet product op in lijn met de Design Thinking cyclus. Een product dat in de praktijk getoetst en bijgesteld is en waarvoor draagvlak is gecreëerd doordat alle stakeholders zijn betrokken tijdens het proces.

Uitvoering

De uitvoering van de pilot is in handen van CINOP. CINOP is een bureau dat beschikt over ruime expertise in de onderwijssector op het gebied van inductie. Naast deze pilot kent dit actieonderzoek ook een monitordeel. In de monitor wordt op basis van een conceptueel kader naar zowel het proces als de effecten gekeken. Dit wordt uitgevoerd door ECBO. ECBO is een bureau dat wetenschappelijk verantwoord (beleids- en praktijk-)onderzoek uitvoert in het onderwijs. ECBO voert hiertoe veldwerk uit aan de hand van een online enquête en online groepsgesprekken. 

Doorlooptijd en opbrengst

De doorlooptijd is ongeveer een jaar. We zijn in juni 2023 gestart met de intakes. We verwachten het actieonderzoek af te ronden met waardevolle resultaten, die inzichten geven in de werkzame elementen en kritische succesfactoren voor de verbetering van het inductiebeleid voor startende docenten. De opgedane kennis wordt gebundeld en gedeeld met het gehele veld. Daarbij worden de gegevens van deelnemende hogescholen geanonimiseerd naar buiten gebracht.

Meer weten?