Publicatie

Arbeidsmarktmonitor 2017

Vergezichten en uitdagingen

Header image
Deze arbeidsmarktmonitor schetst de actuele stand van zaken en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor hbo-personeel.

Meer informatie

De monitor voorziet cao-partijen van actuele informatie en kan hogescholen ondersteunen bij het inrichten van het HR-beleid, de zorg voor de medewerkers en arbeidsmarktvraagstukken.

Download de publicatie